top of page

Aivoliikunta

Muistiongelmia ja dementiaa voi ehkäistä terveellisillä elämäntavoilla, nukkumalla ja liikkumalla riittävästi. Yleensä ikääntyminen tuo mukanaan muistin heikkenemistä, mutta jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi muistisairautta, helpoin tapa sairauden toteamiseen on muistitesti.

 

Yleisin muistitesti Mini-Mental State Examination (MMSE), joka on lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti. Sen suorittaminen vie 10–15 minuuttia aikaa. Mikäli testin tulos osoittaa ongelmia muistissa, ohjaamme jatkotutkimuksiin.

 

Muistia voidaan aktivoida erilaisilla toimilla, kuten muistelu, laulaminen, valokuvienkatselu ja pelaaminen. Lisäksi käytössämme on Suomessa kehitetty Memoera Trainer-laite, jonka avulla havainnointi- ja päättelykyky, kielelliset- ja muistitoiminnot sekä matemaattiset taidot saavat harjoitusta.

 

Muistisairautta on syytä epäillä, mikäli

  • muistamattomuus haittaa jokapäiväisten asioiden hoitamista

  • esineitä katoaa tai ei muisteta niiden käyttötarkoitusta

  • muutokset persoonallisuudessa

  • vaikeus löytää sanoja

bottom of page