top of page

UKK-instituutti: Liikuntaharjoittelu parantaa muistisairaan toimintakykyä ja mielialaa

Tutkimusryhmä selvitti systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla liikuntaharjoittelun vaikutuksia muistisairaiden ikäihmisten kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Tulosten mukaan liikuntaharjoittelu parantaa muistisairaan fyysistä toimintakykyä ja mielialaa sekä vähentää muistisairaudesta aiheutuvia käyttäytymisen muutoksia. Vaikka liikuntaharjoittelulla ei ole ollut systemaattisesti vaikutuksia kognitiiviseen toimintakykyyn, harjoitteisiin kannattaa sisällyttää sydämen sykettä nostattavia harjoitteita.Säännöllinen monipuolinen liikuntaharjoittelu on tärkeää osa muistisairaan hoitoa ja kuntoutusta. Liikuntaharjoittelu kuuluu tärkeänä osana myös muistisairaan iäkkään kaatumisten ehkäisyyn. Harjoittelun spesifiys korostuu muistisairaallakin; kävelykyky paranee kävelyharjoitteilla ja päivittäinen toimintakyky monipuolisella päivittäisten toimintojen treenaamisella. Harjoittelu rauhoittaa myös mieltä ja parantaa unen laatua.  

Muistisairaus on yli 50 miljoonalla henkilöllä maailmassa 

Muistisauraus heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua yli 50 miljoonan ihmisen elämässä. Suomessa muistisairauksia on diagnosoitu yli 150 000 henkilöllä. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin sairaus. Muistisairaus yleistyy ikääntymisen myötä ja se voi heikentää oleellisesti myös muistisairaan läheisiä. Vuonna 2050 muistisairauksien on ennustettu kolminkertaistuvan nykyisestä. Muistisairaudet lisäävät merkittävästi riskiä kaatumisille ja kaatumisvammoille.Comments


bottom of page