Neuvontapalvelu

Eläkkeelle jäämisen jälkeen ja erityisesti toimintakyvyn heiketessä tarvitaan yhteiskunnan apua.

 

Iäkkäille on tarjolla runsaasti erilaisia palveluja, ja joskus oikean avun löytäminen voi olla hankalaa.

Geronomin asiantuntemuksen avulla löytyvät ratkaisut useaan ongelmaan.

  • asumiseen liittyvät kysymykset; palvelutalo vai oma koti

  • omaishoito

  • yhteiskunnan tukipalvelut ja rahalliset tuet

  • terveydenhoito

  • edunvalvontaan liittyvä asiat, kuten edunvalvontavaltuutus

Geronomipalvelu Terhemaa​

Elomaanpolku 19

45610 Kouvola

kristiina@geronomipalvelu.fi

0405966264

Y-tunnus: 2081236-4

©2019 Geronomipalvelu Terhemaa. Kotisivuista vastaa Ränch Kotisivut.