top of page

Geronomi

Geronomi (AMK) on sosiaalihuollon laillistettu ammattinimike, joka on erikoistunut vanhustyöhön.

 

Ammattia voi harjoittaa vain Valviralta ammatinharjoittamisoikeuden saaneet henkilöt.

 

Koulutus kestää 3,5 vuotta ja sisältää 210 opintopistettä.

 

Ammatillinen osaaminen pitää sisällään mm. seuraavaa:

 

Gerontologinen osaaminen

  • tunnistaa ikääntymismuutoksia ja vanhenemisprosesseja ja osaa tarkastella kokonaisvaltaisesti ikääntyvän henkilön elämäntilannetta ja toimintaympäristöä

Terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen edistämisen osaaminen

  • osaa ennakoida ja toimia ennaltaehkäisevästi tukien laajasti eri menetelmiä käyttäen voimavaroja, terveyttä ja toimintakykyä

Liikuntaosaaminen

  • osaa soveltaa työssään liikuntaa ja sen eri menetelmiä sairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa

Yhteiskunnallinen osaaminen

  • tuntee yhteiskunnan rakenteet ja toimintajärjestelmät sekä keskeiset päätöksentekoprosessit ja tuntee keinoja vaikuttaa näihin

Geronomin työtä kuvaa hyvin Geronomin lupaus

”Minä geronomi tunnustan arvokkaaksi työni vanhusten hyväksi. Työssäni päämääräni on edistää asiakkaideni hyvää vanhenemista, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä yksilöllisiä ja oikeudenmukaisia palveluita.

 

Lupaan koko sydämestäni työskennellä pystyssä päin ja uskollisesti auttaen niitä vanhuksia ja heidän perheitään, jotka apua arjessaan tarvitsevat.

 

Teen parhaani, jotta jokainen kohtaamani vanhus voisi elää itsenäisenä, arvokkaana toimijana, sekä osana yhteisöään ja yhteiskuntaamme.

 

Toimin yhteistyökykyisesti moniammatillisissa työryhmissä edistäen laadukasta vanhustyötä yli sektorirajojen.

 

Työssäni kunnioitan asiakkaideni yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta riippumatta siitä missä vanhustyön toimintaympäristössä työskentelen.

 

Pyrin kohti suurempaa tietämystä, taitoa ja ymmärrystä suorittaessani velvollisuuksiani kaikissa tilanteissa, joissa työskentelen.”

bottom of page